The Self Catering Directory.www.Selfcatering-Directory.co.uk - The Self Catering Directory.
Home > Wales > Pembrokeshire > Tenby

Hafod y Mor
Tenby Pembrokeshire Wales
Self Catering Accommodation, Cottages, Villas, Gites and Apartments

Self Catering Directory Details Page

This self-catering accommodation consists 4 apartments Waldo (Flat 3) sleeps 9; Dewi Emrys (Flat 2) sleeps maximum 7; Crwys (Flat 1) sleeps maximum 4; and Harbwr (Flat 4) sleeps maximum 5.

Send an email to Hafod y Mor TenbyVisit the website for Hafod y Mor

Hafod y Mor
8 Crackwell Street
Tenby
Pembrokeshire
SA70 7HA
Wales
Telephone - 01239 811565 Mobile - 07780 548 288

Hafod y Mor in Tenby
Four apartments in a substantial 19th century family house - Hafod Y Mor. Enjoy sea views overlooking the harbour from virtually all the windows. All the amenities of the popular walled town of Tenby are on your doorstep.

Harbwr: Occupying a vantage point over Tenby harbour, this spacious lower ground floor flat, (accessed down external steps), is part of Hafod y Mor and offers comfortable accomodation for the family wanting every facility on the doorstep. The small covered patio opens onto an area shared with the flat above and affords excellent views out to sea. The original flagstone floor in the corridor has been exposed to give additional character.

Crwys: This ground floor apartment within Hafod y Mor has Harbour views and offers spacious accommodation for family holidays. It shares the patio with Harbwr flat below.

Dewi Emrys: Enjoy sea views overlooking the harbour from virtually all the windows. The accommodation occupies the first and second floors and is spacious and comfortable.

Waldo: The accommodation occupies the third and fourth floors of Hafod y the views over the harbour are magnificent, the number of steps may make it unsuitable for the elderly. The accommodation is spacious and comfortable and would suit two families holidaying together. ----------------------------------------------------------- Hafod y Mr gwyliau ger y traeth... Cynigiwn lety clyd a chyfforddus mewn tŷ uwchben harbwr a thref godidog Dinbych y Pysgod. O fewn i dŷ Hafod y Mr, mae pedair fflat eang Waldo syn cysgu 9; Dewi Emrys syn cysgu uchafswm o 7; Crwys syn cysgu uchafswm o 4; a Harbwr syn cysgu uchafswm o 5. Ceir golygfeydd ysblennydd o harbwr Dinbych y Pysgod o bob un fflat.

More Photos...

Crwys - 

Crwys (Flat 1) – sleeps 2 / 4

Crwys flat shares its main entrance with the two flats above, Waldo and Dewi Emrys.

The flat is based on the ground floor and the only stairs within the flat are those leading to the bedroom which includes one double bed.

There is a shower room and a large living room including a double sofabed, with a dining area and kitchen.

The living room looks over Tenby harbour and the French doors open to a balcony leading down stairs to the patio shared with Harbwr flat below.

--------------------------------------------------------------------

Mae fflat Crwys yn rhanu’r brif fynediad gyda’r ddwy fflat uwchben, Waldo a Dewi Emrys.

Mae’r fflat ar y llawr cyntaf, yr unig risiau sydd o’i mewn yw’r rheiny sy’n arwain at y stafell wely gydag un gwely dwbl.

Mae yna ystafell gawod, ystafell fyw eang sy’n cynnwys soffa wely yn cysgu dau a chyda lle i fwyta a chegin.

Ceir golygfa o’r ystafell fyw dros yr harbwr a cheir mynediad drwy’r drysau Ffrengig i lawr grisiau at y patio a rennir gyda fflat Harbwr isod.  Hafod y Mor Tenby Dewi Emrys - 

Dewi Emrys (Flat 2) – sleeps 5 / 7

Dewi Emrys flat shares its main entrance with Waldo (Flat 3) above, and Crwys (Flat 1) below.

The flat occupies the first and second floors of Hafod y Môr. On the first floor there is a kitchen and a large sitting room with a double sofa bed that can sleep two people.

There are French doors leading from the living room to an outside veranda overlooking Tenby harbour.

On the second floor of the flat, there is a shower room and a large bathroom with bath and shower, a twin bedroom and a bedroom with a queen bed and a single bed.

-------------------------------------------------------------------

 Mae fflat Dewi Emrys yn rhanu’r brif fynediad gyda fflat Waldo uwchben, a Crwys oddi tani. Arwain grisiau i fyny at brif ddrws y fflat, ac o’i mewn fe geir dau lawr; ar lawr cyntaf y fflat, y gegin ac ystafell eistedd mawr gyda soffa wely all gysgu dau berson.

Ceir drysau Ffrengig yn agor i feranda yn edrych dros harbwr Dinbych y Pysgod. Ar ail lawr y fflat hon mae yna ddwy ystafell gawod, un ohonynt gyda bath hefyd, a ceir dwy ystafell wely, un â chanddi ddau wely sengl, ac un â chanddi wely dwbl ac un gwely sengl.  Hafod y Mor Tenby Harbwr - 

Harbwr (Flat 4) – sleeps 3 / 5

Harbwr’s main entrance is found by following some external stairs in front of Hafod y Môr, this is its main private entrance.

The door opens to a long corridor, its original flagstone floor has been kept and brimming with history. There is the one bedroom including a double bed and also one single bed, there is a shower room and a large room with a kitchen, dining area and a living area including a double sofabed, this room leads out to the patio shared with the above flat, Crwys.

There is patio furniture outdoors and wonderful views of the harbour and of the sunrise.

-------------------------------------------------------------------

 Ceir mynediad preifat i fflat Harbwr wrth fynd i lawr grisiau allanol y tu blaen i’r ty.

Agor y drws i goridor hir â llawr llechi gwreiddiol sydd wedi’i gadw ac sy’n diferu â hanes. Mae yma un stafell wely gyda gwely dwbl a gwely sengl, stafell gawod a stafell eang gyda chegin, man bwyta a lolfa gyda soffa wely sy’n cysgu dau, a’r lolfa’n arwain allan i’r patio a rennir gyda fflat Crwys uwchben.

Ceir celfi i’r patio y tu fas gyda golygfeydd bendigedig o’r harbwr ac o doriad gwawr.  Hafod y Mor Tenby Waldo (Flat 3) - Waldo (Flat 3) – sleeps 9

This spacious flat shares its main entrance with the two flats below, Dewi Emrys (Flat 2) and Crwys (Flat 3). The flat occupies the 3rd and 4th floor of the house. While the views over the harbour are magnificent, the number of steps in Waldo may make it unsuitable for the elderly. On the first floor there is a large open plan kitchen, dining and living room. On this floor there is a bathroom with a bath and shower, and a double bedroom with vanity unit. On the second floor there are two twin bedrooms with vanity units in each, one triple bedroom, and a second bathroom with a bath and shower. 

----------------------------------------------------------------------

Rhana’r fflat hwn yr un prif ddrws â’r ddwy fflat oddi tani, Dewi Emrys a Crwys.

Hon yw’r fflat uchaf yn Hafod y Môr ac felly ceir llawer o risiau yn arwain at ei drws, ceir hefyd llawer o risiau o’i mewn.

Lleolir y fflat ar ddwy lawr. Ar y llawr cyntaf ceir ystafell agored yn cynnwys y gegin, lle eistedd a lle bwyta. Mae yna ystafell ymolchi gyda baddon a chawod, a ceir un ystafell wely ddwbl gyda sinc.

Ar ail lawr y fflat ceir dwy ystafell wely gyda dwy wely sengl yn y ddwy, a’r ddwy ohonynt gyda sinc, ac un ystafell wely gyda thair gwely sengl, a ceir yr ail ystafell ymolchi gyda baddon a chawod  Hafod y Mor Tenby Local Websites Links

Canolfan a Fflatiau Tresaith Centre and Flats - Tresaith is a cosy village on the west Wales coast. You’re welcome to stay here for relaxation and enjoy at the beach, or to enjoy all kinds of water sports on one of Wales’ safest and most beautiful beaches.© www.SelfCatering-Directory.co.uk 2002 - 2020