www.SelfCatering-Directory.co.uk - The Self Catering accommodation directory.
Back to Accommodation details page for Hafod y Mor Tenby Pembrokeshire
Back to accommodation photos page for Hafod y Mor Tenby Pembrokeshire

Hafod y Mor


Dewi Emrys
Hafod y Mor Tenby - Dewi Emrys - 

Dewi Emrys (Flat 2) – sleeps 5 / 7

Dewi Emrys flat shares its main entrance with Waldo (Flat 3) above, and Crwys (Flat 1) below.

The flat occupies the first and second floors of Hafod y Môr. On the first floor there is a kitchen and a large sitting room with a double sofa bed that can sleep two people.

There are French doors leading from the living room to an outside veranda overlooking Tenby harbour.

On the second floor of the flat, there is a shower room and a large bathroom with bath and shower, a twin bedroom and a bedroom with a queen bed and a single bed.

-------------------------------------------------------------------

 Mae fflat Dewi Emrys yn rhanu’r brif fynediad gyda fflat Waldo uwchben, a Crwys oddi tani. Arwain grisiau i fyny at brif ddrws y fflat, ac o’i mewn fe geir dau lawr; ar lawr cyntaf y fflat, y gegin ac ystafell eistedd mawr gyda soffa wely all gysgu dau berson.

Ceir drysau Ffrengig yn agor i feranda yn edrych dros harbwr Dinbych y Pysgod. Ar ail lawr y fflat hon mae yna ddwy ystafell gawod, un ohonynt gyda bath hefyd, a ceir dwy ystafell wely, un â chanddi ddau wely sengl, ac un â chanddi wely dwbl ac un gwely sengl.
Dewi Emrys (Flat 2) – sleeps 5 / 7 Dewi Emrys flat shares its main entrance with Waldo (Flat 3) above, and Crwys (Flat 1) below. The flat occupies the first and second floors of Hafod y Môr. On the first floor there is a kitchen and a large sitting room with a double sofa bed that can sleep two people. There are French doors leading from the living room to an outside veranda overlooking Tenby harbour. On the second floor of the flat, there is a shower room and a large bathroom with bath and shower, a twin bedroom and a bedroom with a queen bed and a single bed. ------------------------------------------------------------------- Mae fflat Dewi Emrys yn rhanu’r brif fynediad gyda fflat Waldo uwchben, a Crwys oddi tani. Arwain grisiau i fyny at brif ddrws y fflat, ac o’i mewn fe geir dau lawr; ar lawr cyntaf y fflat, y gegin ac ystafell eistedd mawr gyda soffa wely all gysgu dau berson. Ceir drysau Ffrengig yn agor i feranda yn edrych dros harbwr Dinbych y Pysgod. Ar ail lawr y fflat hon mae yna ddwy ystafell gawod, un ohonynt gyda bath hefyd, a ceir dwy ystafell wely, un â chanddi ddau wely sengl, ac un â chanddi wely dwbl ac un gwely sengl.