www.SelfCatering-Directory.co.uk - The Self Catering accommodation directory.

Back to accommodation details page for Fronifor Flats and Hostel Tresaith Ceredigion

Fronifor Flats and Hostel Tresaith


Fronifor Flats and Hostel Tresaith Fflat Cilie - Sleeps 5 Fflat Cilie - Sleeps 5 - Cilie (Flat 2) - sleeps 5

This spacious flat is on the second floor of the house called Fronifor and has wonderful sea views. The flat consists of a comfortable sitting room with TV and DVD player, double bedroom with king size bed and a large room with 3 single beds. The kitchen has a microwave, oven, fridge, freezer and a washing machine. Bed linen is provided, but you will need to bring your own towels.

----------------------------------------------------------------------

Cynnwys y fflat hwn dau set o risiau, un set yn dringo i fyny at lawr cyntaf y fflat a’r ail set yn dringo at y ddwy stafell wely a’r stafell ymolchi. Ei mynediad yw’r drws tu blaen Fronifor. Mae’n fflat eang braf gyda golygfeydd bendigedig o'r môr o bron i bob ffenest. Mae yma un 'stafell wely ddwbl ac un â thri gwely sengl. Gellid cysgu 5 yn gyfforddus. Cynnwys y gegin fwrdd bwyta, popty ping (meicrodon), oergell, rhewgell, ffwrn a pheiriant golchi dillad. Darperir yr holl ddillad gwely, bydd angen dod â thywelion eich hunain.
Fronifor Flats and Hostel Tresaith Fflat Eluned - sleeps 2/3 Fflat Eluned - sleeps 2/3 - Eluned (Flat 1) – sleeps 2/3

This flat can sleep up to 3 people. It is accessed by a flight of stairs at the rear of Fronifor. The flat consists of a double bedroom with a king size bed and a comfortable living room with a large leather sofa, table and chairs. The kitchen includes a microwave, cooking hob and fridge. There are splendid views from the living room window over Tresaith village and to the ocean beyond. All bed linen is provided, but you will need to bring your own towels.

-------------------------------------------------------------------

Mae'r fflat hwn yn cysgu i fyny at 3 person. Ceir mynediad iddi yng nghefn Fronifor, i fyny grisiau. O’i mewn, mae yma stafell wely ddwbl olau, a gellid cysgu ar y soffa ledr mawr sydd yn y lolfa! Ceir golygfa wych dros bentref Tresaith ac o’r môr o ffenest y lolfa. Darperir yr holl ddillad gwely, bydd angen dod â thywelion. Cynnwys y gegin bopty ping (meicrodon), hobiau coginio, ac oergell. Ceir lle i fwyta yn y stafell fyw.
Fronifor Flats and Hostel Tresaith Fflat Ty Llew - sleeps 4/6 Fflat Ty Llew - sleeps 4/6 - Tŷ Llew (Flat 3) – sleeps 4/6

This flat sleeps up to 6 persons. It is a ground floor flat within Fronifor, and does not have stairs leading to the flat nor inside the flat. Its entrance is to the rear of the house. There is a spacious double room with a king size bed, a room with two single beds (this can either be a single or a double bedroom), and a double leather sofa-bed in the living room. The kitchen has a table and chairs, a microwave, oven, fridge, freezer and a washing machine. All bed linen is included, but you need to bring your own towels. One pet is allowed to stay at this flat.

--------------------------------------------------------------------

Mae'r fflat hwn yn cysgu i fyny at 6 person. Dyma’r fflat sydd ar lawr Fronifor, nid oes grisiau yn arwain at y fflat nac o’i mewn. Ceir mynediad iddi yng nghefn y tŷ. Mae yma stafell wely ddwbl eang, stafell â dau wely sengl (modd ei chael fel stafell wely sengl neu ddwbl), a gellid hefyd gysgu ar y soffa ledr ddwbl sydd yn y parlwr. Cynnwys y gegin bwrdd bwyta, popty ping (meicrodon), ffwrn, oergell, rhewgell a pheiriant golchi dillad. Darperir yr holl ddillad gwely, bydd angen dod â thywelion. Caniateir anifail anwes i aros yn y fflat hwn.
Fronifor Flats and Hostel Tresaith Tresaith Hostel Tresaith Hostel - The Hostel was originally Tresaith’s church. The original building has been extended and provides spacious accommodation with room for up to 44 people to sleep. It has two dormitory rooms, one with bunk beds for 20 boys / men, and another with 20 bunk beds for girls / women. There are two smaller rooms next to each of the two dorms where the teachers / leaders can stay with some privacy.

There is a large dining area / living area next to an industrial kitchen. The hostel is well provided with washrooms and showers separately designated for men and women.

--------------------------------------------------------------------

Y Ganolfan hon yw adeilad mwyaf pentref Tresaith, gyda digon o le i fyny at 44 o bobol gysgu ynddi! Fe’i rhennir yn ddwy ystafell dorm, un gyda gwelyau bync i 20 o fechgyn, a dorm arall â gwelyau bync i 20 o ferched.

Ceir dwy ystafell fach drws nesaf i’r ddwy dorm lle y gall 2 athro / arweinydd aros gyda mwy o breifatrwydd. Mae yma ystafell fwyta / stafell fyw eang drws nesaf i gegin mawr hunan cynhaliol. Ceir dwy ystafell ymolchi sydd â chawodydd a thoiledau - un i’r bechgyn, ac un i’r merched.

Lleolir y Ganolfan yng nghanol pentref glan môr Tresaith. Dim ond 200 llath o’r traeth ar hyd llwybr troed drwy ganol y pentref.

The hostel is situated in the middle of the picturesque coastal village of Tresaith. It lies only 200 yards from the beach along a footpath that goes through the middle of the village.


Looking for B&B accommodation www.bedandbreakfast-Directory.co.uk

© 2018 www.SelfCatering-Directory.co.uk - The Self Catering Directory est 2001